Bemutatkozás
Rátka Tokaj- Hegyalja egyik német nemzetiségi települése. E Zempléni (Tokaji)- hegység peremén, a Szerencs patak síkságában fekvő falu szívében található „Gyermekkert” óvodánk, a ” Kindergarten”. A szép természeti környezet, nagyszüleinktől átvett örökségünk-Vörösmarty Mihály és Boris Pasternak szavai:”A múltat tiszteld a jelenben és tartsd a jövőnek”, „Was wir heute tun, entdcheidet wie die Welt morgen aussieht.”-arra inspirál bennünket, hogy intézményünkben az óvodásainkat olyan program szerint neveljük, melyben kiemelt szerep jut a környezeti nevelésnek, a kisebbségi nyelv megismertetésének, megszerettetésének, a nemzetiségi hagyományok ápolásának.A tevékeny óvodai élet megteremtésével utat nyitunk a tapasztalat útján szerzett gondolkodásnak. Megalapozzuk a nyelvhez, népünk kultúrájához való kötődést.A gyermekek kíváncsiságára, utánzási vágyára építve felvállaljuk a sokoldalú személyiség fejlesztést kétnyelvű környezetben.Nemzetiségi hovatartozásunkról a hagyományokat őrző népi tudat, a kollektív emlékezés tanúskodik. Még fellelhetjük községünkben a népi gazdálkodás tárgyi emlékeit, hallhatjuk a legidősebbek által használt sváb nyelvet. Kisebbségi létünk, nemzetiségi hovatartozásunk érdekében jelenik meg az a szülői és fenntartói igény, hogy gyermekeink a kisebbség nyelvén is részesüljenek óvodai nevelésben, ismerjék meg a kisebbség kultúráját, hagyományait, az intézményi nevelés erősítse a gyermekek identitástudatát.Meggyőződésünk, hogy nevelőmunkánk akkor lesz előremutató, ha mindkét nyelv (magyar-német) fejlesztését szolgálja.Intézményünk a régi parókia helyén épült 1979-1980-ban. Két csoportszoba, egy mosdóhelyiség, öltöző illetve közlekedő folyosó áll a gyermekek rendelkezésére. Az óvoda épületében helyezkedik el a főzőkonyha, amely bölcsődés és óvodás korú gyermekek, iskolás és felnőtt korosztály étkeztetését biztosítja.Két vegyes csoportban fogadjuk a 3-6 éves korosztályt. A hozzánk bejövő gyermekek egyáltalán nem rendelkeznek német nyelvi ismeretekkel, hiszen a fiatal családok, de még a középkorú emberek sem beszélik már a „sváb” nyelvet.A csökkenő gyermeklétszámot és a szabad férőhelyet figyelembe véve biztosítjuk a más településről érkező gyermekek óvodai ellátását, akik meg akarják ismerni a kisebbség nyelvét, kultúránk értékeit.A tehetséges gyermekek mellett egyre több a hátrányos, nehezen kezelhető, felzárkóztatásra váró gyermekek száma. Megfelelő szakmai segítség igénybevételével, megfelelő nevelői ráhatással, felvállaljuk e gyermekek integrált képzését, nevelését.Azt szeretnénk, ha óvodánk szolgáltatásait minden 3-6 éves korú gyermek igénybe venné. Ennek érdekében kihangsúlyozzuk azokat a minőségileg más hatásokat, személyiséggyarapító értékeket, amelyek a gyermekeket érhetik egy családias légkörű kortárs közösségben. 
 A szülői és fenntartói igényeket figyelembe véve 2018. őszétől kialakításra került egy Mini Bölcsődei csoport. A Mini Bölcsődénkbe 20 hetes kortól fogadjuk a kisgyermekeket ahol két szakképzett, lelkiismeretes kisgyermek gondozó várja a kicsiket.Termeink esztétikusak, barátságosak, bútorzatuk megfelelő. Díszítésük, dekorációjuk a gyermekek életkorához igazodik, és egyben tükrözi a csoportban dolgozók egyéniségét, ízlését is.Megtalálhatók a német nemzetiség kultúráját tükröző tárgyak, eszközök is.Az épülethez tágas udvar tartozik, ahol a füves, betonozott, fáktól árnyat adó terület egyaránt megtalálható. A mászókák, a homokozó, illetve az utóbbi években felállított fából készült mozgásfejlesztő szerek ideális játéklehetőséget nyújtanak a gyermekeknek.Az óvoda tárgyi feltételei jónak mondható, megfelelő komforttal rendelkezünk, vonzó, tiszta, esztétikus, környezetben fogadjuk az eltérő szociokulturális helyzetű családok gyermekeit.A hagyományos falusi életközösséghez hasonlító, gyermekközpontú óvodát szeretnénk, amelyben az eltérő körülmények közül jött gyermekek érzelmi biztonságban, meleg – elfogadó – derűs légkörben élnek, amelynek megteremtése, szolgálata az óvoda valamennyi dolgozójának feladata.Munkánk során figyelemmel kísértük az óvodai nevelés változásait és a továbbképzéseken elhangzottak, új ismeretek, az új, korszerű szemlélet arra ösztönöztek bennünket, hogy nevelő munkánkat megújítsuk, melynek központi gondolata a gyermekek egyéni képességének figyelembe vétele és az erre épülő harmonikus fejlesztés.

Kapcsolat

Rátkai Gyermekkert Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha
3908 Rátka, Széchenyi tér 2.

Óvodavezető: Ducsainé Fodor Edit

Telefon:
+36 47 374 056

E-mail:
gyermekkertratka@gmail.com

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek-ig: 
6.30 - 16.30

Bankszámlaszám: 11734145-16674101

Adószám: 16674101-2-05


Egészségügyi Központ Rátka 
3908 Rátka, Iskola tér 16.
orvos: Dr. Molnár Alice
Telefon: 06-47/374-064
E-mail: orvos@ratka.hu
védőnő: Tóthné Poncsák Csilla


Pedagógiai Szakszolgálat:
3900 Szerencs, Ondi u. 1.
Telefon: 47/777-033